Analiza efektywności metod wyboru zmiennych objaśniających do budowy modelu regresyjnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pol
Czasopismo
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
ISSN
1899-3192
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
nr 309
Strony od-do
214-235
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
kryterium informacyjne Akaike
kryterium informacyjne Schwarza
metoda Hellwiga
entropia krzyżowa
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000192756