Aktywne biologicznie nanocząstki i ich zastosowanie w przemyśle tekstylnym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Nanocząstki i nanomateriały
Data publikacji
2013
ISBN
9788393518319
Wydawca
Zarząd Główny Polskie Towarzystwa Toksykologicznego
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Aktywne biologicznie nanocząstki i ich zastosowanie w przemyśle tekstylnym
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
145-152
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
nanocząstki metali
ditlenek tytanu
własności biologiczne
tkaniny antybakteryjne
Inne
System-identifier
000185890