Model dynamiki kończyny robota kołowo-kroczącego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXVI konferencja naukowa : materiały konferencyjne, Zakopane, 27-31.01.2013
Data publikacji
2013
ISBN
9788393259045
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Model dynamiki kończyny robota kołowo-kroczącego
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1-9
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
robot kołowo-kroczący
kinematyka układu
równania ruchu
model numeryczny
układ sterowania
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXVI Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”
Początek konferencji
2013-01-27
Koniec konferencji
2013-01-31
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000185347