Types replacement implants bone defects for example dental implants
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, V edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013 oraz Kraków 11.01.2014. Cz. 4, Nauki inżynieryjne (technika, technologia, mechanika)
Data publikacji
2014
ISBN
9788363058388
Wydawca
Creativetime
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Types replacement implants bone defects for example dental implants
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
183-188
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pol
implant
proteza
ubytek kostny
tkanka kostna
struktura funkcjonalna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, V edycja
Początek konferencji
2013-11-23
Koniec konferencji
2013-11-23
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000193159