Information technology as an indirect factor supporting knowledge management in organization : mediating role of organizational structure
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki i Zarządzania (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2015 - Pt. 3
Data publikacji
2016
ISBN
9783319285627
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Information technology as an indirect factor supporting knowledge management in organization : mediating role of organizational structure
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
115-125
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
technologie informacyjne
zarzadzanie wiedzą
struktura organizacyjna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ISAT 2015
Nazwa konferencji
36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology
Początek konferencji
2015-09-20
Koniec konferencji
2015-09-22
Lokalizacja konferencji
Karpacz
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000203398
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych