A value-oriented quantitative model for strategy formulation regarding strategic business units
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki i Zarządzania (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
The essence and measurement of organizational efficiency
Data publikacji
2016
ISBN
9783319211381
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
A value-oriented quantitative model for strategy formulation regarding strategic business units
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
97-121
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
formułowanie strategii
metody portfelowe
maksymalizacja wartości
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ESWN 2015
Nazwa konferencji
VI International Conference "Efficiency as a Source of the Wealth of Nations"
Początek konferencji
2015-03-09
Koniec konferencji
2015-03-10
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000201205
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych