Diagnostic features modeling for decision boundaries calculation for maintenance of gearboxes used in belt conveyor system
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Advances in condition monitoring of machinery in non-stationary operations : proceedings of the International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations, CMMNO'2014, Lyon, France, December 15-17
Data publikacji
2016
ISBN
9783319204628
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Diagnostic features modeling for decision boundaries calculation for maintenance of gearboxes used in belt conveyor system
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
251-263
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pol
przenośnik taśmowy
podejmowanie decyzji
zarządzanie eksploatacją
rozkład Weibulla
diagnostyka techniczna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CMMNO 2014
Nazwa konferencji
Fourth International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary OperationsCMMNO'2014
Początek konferencji
2014-12-15
Koniec konferencji
2014-12-17
Lokalizacja konferencji
Lyon
Kraj konferencji
FR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000200332
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych