A review of diagnosis of steel cord conveyor belt cores condition, with applicability to puncture resistance and operations in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
23rd International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection, MPES 2015 : Smart innovation in mining, 9-11 November 2015, Johannesburg, South Africa
Data publikacji
2015
ISBN
9781920410797
Wydawca
The Southern African Institute of Mining and Metallurgy
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
A review of diagnosis of steel cord conveyor belt cores condition, with applicability to puncture resistance and operations in Poland
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
271-286
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
przenośnik taśmowy
taśma przenośnikowa
odporność na przebijanie
diagnostyka
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MPES 2015
Nazwa konferencji
23rd International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection
Początek konferencji
2015-11-09
Koniec konferencji
2015-11-11
Lokalizacja konferencji
Johannesburg
Kraj konferencji
ZA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000202374