Self-propelled mining machine monitoring system - data validation, processing and analysis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Mine planning and equipment selection : proceedings of the 22nd MPES Conference, Dresden, Germany, 14th-19th October 2013. Vol. 2
Data publikacji
2014
ISBN
9783319026770
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Self-propelled mining machine monitoring system - data validation, processing and analysis
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1285-1294
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pol
diagnostyka
przetwarzanie sygnałów
maszyna górnicza
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MPES 2013
Nazwa konferencji
22nd International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection
Początek konferencji
2013-10-14
Koniec konferencji
2013-10-19
Lokalizacja konferencji
Dresden
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000189742
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych