Safety related issues of the unexpected Argon release into the tunnel
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Advances in Cryogenic Engineering : Proceedings of the Cryogenic Engineering Conference (CEC) 2015 : 28 June to 2 July 2015, Tucson, AZ, USA
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
IOP Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Safety related issues of the unexpected Argon release into the tunnel
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
gaz kriogeniczny
transport gazu
nagły wyciek gazu do tunelu
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CEC 2015
Nazwa konferencji
Advances in Cryogenic Engineering
Początek konferencji
2015-06-28
Koniec konferencji
2015-07-02
Lokalizacja konferencji
Tucson, AZ
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000203201