Characterization of torrefied biomass depends on process condition
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
The Clearwater Clean Coal Conference : proceedings of the 40th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, May 31 to June 4, 2015, Clearwater, Florida, USA
Data publikacji
2015
ISBN
9780932066404
Wydawca
Coal Technologies Associates
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Characterization of torrefied biomass depends on process condition
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-14
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,0
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
biomasa
toryfikacja
PKS
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
40th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems
Początek konferencji
2015-05-31
Koniec konferencji
2015-06-04
Lokalizacja konferencji
Clearwater
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000199247