Modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne układów spalania tlenowego - sprawność kotła
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 : doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnyc
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-7193-630-2
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne układów spalania tlenowego - sprawność kotła
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
291-309
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
spalanie tlenowe
zapłon
stabilność zapłonu
Inne
System-identifier
000198108