Design and commissioning of vertical test cryostats for XFEL superconducting cavities measurements
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Advances in cryogenic engineering : transactions of the Cryogenic Engineering Conference - CEC, Anchorage, Alaska, USA, 17-21 June 2013
Data publikacji
2014
ISBN
9780735412033
Wydawca
American Institute of Physics
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Design and commissioning of vertical test cryostats for XFEL superconducting cavities measurements
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1214-1221
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pol
nadciekły hel
nadprzewodnikowa wnęka
laser na swobodnych elektronach
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CEC : ICMC
Nazwa konferencji
Cryogenic Engineering Conference : International Cryogenic Materials Conference
Początek konferencji
2013-06-17
Koniec konferencji
2013-06-21
Lokalizacja konferencji
Anchorage
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000192726
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych