Continuous flow system for controlling phases separation near ? transition
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Advances in cryogenic engineering : transactions of the Cryogenic Engineering Conference - CEC, Anchorage, Alaska, USA, 17-21 June 2013
Data publikacji
2014
ISBN
9780735412026
Wydawca
American Institute of Physics
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Continuous flow system for controlling phases separation near ? transition
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
276-284
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
pol
3hel
separacja
filtr entropowy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CEC : ICMC
Nazwa konferencji
Cryogenic Engineering Conference : International Cryogenic Materials Conference
Początek konferencji
2013-06-17
Koniec konferencji
2013-06-21
Lokalizacja konferencji
Anchorage
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000192723
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych