Zapłon i formowanie się płomienia podczas spalania tlenowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 : kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2
Data publikacji
2013
ISBN
9788371935824
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Zapłon i formowanie się płomienia podczas spalania tlenowego
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
15-47
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
spalanie tlenowe
zapłon
stabilność zapłonu
Inne
System-identifier
000187687