Oxy-fuel combistion of lignite of different moisture content
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
The Clearwater Clean Coal Conference : proceedings of the 38th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, June 2 to 6, 2013, Clearwater, Florida, USA
Data publikacji
2013
ISBN
9780932066381
Wydawca
Coal Technologies Associates
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Oxy-fuel combistion of lignite of different moisture content
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1-12
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
OXY spalanie
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
38th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems
Początek konferencji
2013-06-02
Koniec konferencji
2013-06-06
Lokalizacja konferencji
Clearwater
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000187086