Heat exchanger condensing flue gases in coal-fired power plant - analysis of experiments
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
The Clearwater Clean Coal Conference : proceedings of the 39th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, June 1 to 5, 2014, Clearwater, Florida, USA
Data publikacji
2014
ISBN
9780932066389
Wydawca
Coal Technologies Associates
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Heat exchanger condensing flue gases in coal-fired power plant - analysis of experiments
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1-13
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
wymiennik ciepła
kondensacja pary wodnej
blok energetyczny
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
39th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems
Początek konferencji
2014-06-01
Koniec konferencji
2014-06-05
Lokalizacja konferencji
Clearwater
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000193155