Comparison of Clustering Methods in Cotton Textile Industry
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Intelligent data engineering and automated learning - IDEAL 2015 : 16th International Conference, Wroclaw, Poland, October 14-16, 2015 : proceedings
Data publikacji
2015
ISBN
9783319248332
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Comparison of Clustering Methods in Cotton Textile Industry
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
501-508
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pol
algorytmy klasteryzacji
uczenie maszynowe
produkcja przemysłowa
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IDEAL 2015
Nazwa konferencji
16th International Conference Intelligent Data Engineering and Automated Learning
Początek konferencji
2015-10-14
Koniec konferencji
2015-10-16
Lokalizacja konferencji
Wroclaw
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000201741
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych