Application of AdaSS ensemble approach for prediction of power plant generator tension
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
International Joint Conference SOCO'14-CISIS'14-ICEUTE'14, Bilbao, Spain, June 25th-27th, 2014 : proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
9783319079943
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Application of AdaSS ensemble approach for prediction of power plant generator tension
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
207-216
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
predykator złożony
algorytm ewolucyjny
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Joint Conference SOCO'14-CISIS'14-ICEUTE'14
Początek konferencji
2014-06-25
Koniec konferencji
2014-06-27
Lokalizacja konferencji
Bilbao
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000196715
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych