Determination of InGaAsN/GaAs heterojunction solar cell parameters based on illuminated I-V characteristics
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Official Proceedings of Microtherm 2015 : microtechnology and thermal problems in electronics : June 23rd-25th 2013, Lodz, Poland
Data publikacji
2015
ISBN
9788393219735
Wydawca
Lodz University of Technology. Department of Semiconductor and Optoelectronics Devices
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Determination of InGaAsN/GaAs heterojunction solar cell parameters based on illuminated I-V characteristics
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
251-256
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pol
rozcieńczone azotki
ogniwa słoneczne
jasna charakterystyka I-V
wyznaczanie parametrów ogniwa
funkcja Lambert W
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Microtherm of 2015 Microtechnology and Thermal Problems in Electronics
Początek konferencji
2013-06-23
Koniec konferencji
2013-06-25
Lokalizacja konferencji
Lodz
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000199074