Characterization and properties of multicomponent oxide thin films with gasochromic effect
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Electron Technology Conference 2013, 16-20 April 2013, Ryn, Poland
Data publikacji
2013
ISBN
9780819495211
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Characterization and properties of multicomponent oxide thin films with gasochromic effect
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1-5
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
efekt gazochromowy
cienka warstwa
optyczny czujnik gazowy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ELTE'2013
Nazwa konferencji
11th Conference on Electron Technology
Początek konferencji
2013-04-16
Koniec konferencji
2013-04-20
Lokalizacja konferencji
Ryn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000188857
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych