Calibration issues in scanning thermal microscopy investigations of thermal properties of micro- and nanostructures
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Official Proceedings of Microtherm 2013 : microtechnology and thermal problems in electronics : June 25th-June 28th 2013, Lodz, Poland
Data publikacji
2013
ISBN
9788393219711
Wydawca
Lodz University of Technology. Department of Semiconductor and Optoelectronics Devices
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Calibration issues in scanning thermal microscopy investigations of thermal properties of micro- and nanostructures
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
117-121
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pol
skaningowa mikroskopia termiczna
kalibracja
mikroskopia sił atomowych
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MicroTherm 2013
Nazwa konferencji
Microtechnology and Thermal Problems in Electronics 2013
Początek konferencji
2013-06-25
Koniec konferencji
2013-06-28
Lokalizacja konferencji
Lodz
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000188153