3D fem analysis of precast concrete apartment buildings under mining tremors - a case study
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design M2D2015 : 26-30 July 2015, P. Delgada/Azores
Data publikacji
2015
ISBN
9789899883239
Wydawca
Universidade Evora
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
3D fem analysis of precast concrete apartment buildings under mining tremors - a case study
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1079-1090
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
budynki żelbetowe
wstrząsy górnicze
modelowanie komputerowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
M2D2015
Nazwa konferencji
6th International Conference on Mechanics and Materials in Design
Początek konferencji
2015-07-26
Koniec konferencji
2015-07-30
Lokalizacja konferencji
Ponta Delgada
Kraj konferencji
PT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000199940