Analysis of bearing capacity of timber roof structure of historical farm building in palace complex in Bukowiec (Poland)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Structural health assessment of timber structures : proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, SHATIS'15, 9-11 September 2015 Wroclaw, Poland. Vol. 1
Data publikacji
2015
ISBN
9788371252563
Wydawca
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Analysis of bearing capacity of timber roof structure of historical farm building in palace complex in Bukowiec (Poland)
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
374-379
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
drewniana konstrukcja dachowa
analiza
MES
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SHATIS'15
Nazwa konferencji
3rd International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures
Początek konferencji
2015-09-09
Koniec konferencji
2015-09-11
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000199935