Roughness analysis of the "invisible" surface by means of X-ray micro-CT
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Micro-CT User Meeting : abstract book, Bruges, Belgium, 4-7 May 2015
Data publikacji
2015
ISBN
9789081678100
Wydawca
Sky Scan N.V.
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Roughness analysis of the "invisible" surface by means of X-ray micro-CT
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
133-136
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
rentgenowska mikrotomografia komputerowa
chropowatość
elektronowy mikroskop skaningowy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
2015 Micro-CT User Meeting
Początek konferencji
2015-05-04
Koniec konferencji
2015-05-07
Lokalizacja konferencji
Bruges
Kraj konferencji
BE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000198424