Scale effect in composites with matrix-inclusion morphology
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Geomechanics from micro to macro : proceedings of the TC105 ISSMGE International Symposium on Geomechanics from Micro to Macro, Cambridge, UK, 1-3 September 2014. Vol. 2
Data publikacji
2015
ISBN
9781138027237
Wydawca
CRC Press, Taylor & Francis Group
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Scale effect in composites with matrix-inclusion morphology
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
771-776
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
kompozyty
przewodność cieplna
parametry sprężyste
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IS-Cambridge 2014
Nazwa konferencji
International Symposium on Geomechanics from Micro to Macro
Początek konferencji
2014-09-01
Koniec konferencji
2015-09-03
Lokalizacja konferencji
Cambridge
Kraj konferencji
GB
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000195172