Awaria zapory - ocena skutków i działania prewencyjne dla terenów leżących poniżej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej : II Krajowy Kongres Hydrologiczny. T. 1
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Komitet Gospodarki Wodnej PAN : Stowarzyszenie Hydrologów Polskich
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Awaria zapory - ocena skutków i działania prewencyjne dla terenów leżących poniżej
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
365-377
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
zapora ziemna
zbiornik retencyjny
Inne
System-identifier
000195025