Effect of variation of temperature field on the process of thermal consolidation of tailings pond "Żelazny Most"
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
Studia Geotechnica et Mechanica
ISSN
0137-6365
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
nr 2
Strony od-do
57-65
Numer tomu
vol. 36
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
termokonsolidacja
porosprężystość
reologia
model reologiczny Kelvina-Voigta
teoria Biota
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
eng
Treść
The following study presents numerical calculations for establishing an impact of temperature changes on the process of distortion of bi-phase medium. The Biot consolidation equations with Kelvin–Voigt rheological skeleton were used for that purpose. The process was exemplified by thermal consolidation of post floatation dump "Żelazny Most". We analyzed the behavior of the landfill under the action of its own weight, forces of floating filtration and temperature gradient. Values of certain effective parameters of model were obtained during laboratory tests on material obtained from the landfill. The remaining data for mediums with similar characteristics were taken from literature. The results obtained from the stress state in the landfill allow the magnitude of plasticity potential to be specified based on known strength criteria. Change in the value sign of the plasticity potential clearly testifies to the emergence of an area of plasticity of material from landfill, however, this does not indicate the loss of stability of this hydrotechnical structure.
Inne
System-identifier
000194810
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych