Identification of the carbonation zone in concrete using X-ray microtomography
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
Studia Geotechnica et Mechanica
ISSN
0137-6365
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
nr 1
Strony od-do
47-54
Numer tomu
vol. 36
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pol
beton
strefa karbonatyzacji
mikrotomografia rentgenowska
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
eng
Treść
The article presents an application of X-ray microtomography for identification of the carbonation zone in concrete material. A concrete specimen subjected earlier to harsh environmental conditions is investigated. The material is firstly checked with the use of chemical corrosion indicators and then is subjected to microstructural analysis performed with the use of X-ray microtomography. Two different settings of scanning parameters are applied implying the image resolutions of approximately 14 µm per 1 pixel and about 7 µm per 1 pixel, respectively. The results obtained are then compared and analyzed. The depth of the carbonation zone is evaluated based on the attenuation curve. The paper highlights also the significance of the corrosion phenomenon in concrete structures. Details of the deterioration mechanisms in concrete are shortly presented.
Inne
System-identifier
000192138
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych