Efficient and numerically stable anisotropic failure criterion for micro layered rock
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Rock mechanics for resources, energy and environment : proceedings of EUROCK 2013 - the 2013 ISRM International Symposium, Wrocław, Poland, 23-26 September, 2013
Data publikacji
2013
ISBN
9781138000803
Wydawca
CRC Press, Taylor & Francis Group
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Efficient and numerically stable anisotropic failure criterion for micro layered rock
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
441-446
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
anizotropia wytrzymałości
struktura warstwowa
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EUROCK 2013
Nazwa konferencji
2013 ISRM European Regional Symposium on Rock Engineering and Rock Mechanics
Początek konferencji
2013-09-23
Koniec konferencji
2013-09-26
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000189239