Benefits from the use of the knowledge map in the construction enterprise
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Creative Construction Conference 2013 : July 6-9, 2013, Budapest, Hungary : proceedings
Data publikacji
2013
ISBN
9789632693668
Wydawca
Diamond Congress
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Benefits from the use of the knowledge map in the construction enterprise
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
309-319
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
budownictwo
mapa wiedzy
zarządzanie
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CC 2013
Nazwa konferencji
Creative Construction Conference 2013
Początek konferencji
2013-07-06
Koniec konferencji
2013-07-09
Lokalizacja konferencji
Budapest
Kraj konferencji
HU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000188666