Analysis of structural and material degradation of a car-park's RC bearing structure due to city environmental influences
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
Procedia Engineering
ISSN
EISSN
1877-7058
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
183-192
Numer tomu
vol. 57
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
konstrukcja żelbetowa
parking
analiza konstrukcji
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MBMST 2013
Nazwa konferencji
11th International Scientific Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques
Początek konferencji
2013-05-16
Koniec konferencji
2013-05-17
Lokalizacja konferencji
Lithuania
Kraj konferencji
LT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000186756
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych