Probability evaluation of localized failure: deep excavation case study
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Rock engineering and rock mechanics : structures in and on rock masses : proceedings of EUROCK 2014, ISRM European Regional Symposium, Vigo, Spain, 26-29 May 2014
Data publikacji
2014
ISBN
9781138001497
Wydawca
CRC Press, Taylor & Francis Group
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Probability evaluation of localized failure: deep excavation case study
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1197-1201
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
zlokalizowane zniszczenie
analiza stateczności
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EUROCK 2014
Nazwa konferencji
2014 ISRM European Regional Symposium on Rock Engineering and Rock Mechanics
Początek konferencji
2014-05-26
Koniec konferencji
2014-05-28
Lokalizacja konferencji
Vigo
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000192878
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych