Selective condensation of DNA by aminoglycoside antibiotics
PBN-AR
Instytucja
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS
ISSN
0175-7571
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
nr 4
Strony od-do
287-299
Numer tomu
vol. 45
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pol
antybiotyki aminoglikozydowe
mikroskopia sił atomowych
mikroskopia elektronowa
dynamika molekularna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000203410
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych