Changes in the myoelectrical activity during electrical stimulation of healthy and mastitis-changed mammary glands in dairy cows
PBN-AR
Instytucja
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
ACTA VETERINARIA BRNO
ISSN
0001-7213
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
nr 3
Strony od-do
265-271
Numer tomu
vol. 83
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Pozostali autorzy
+ 9
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pol
oporność elektryczna
przewodność
badanie wymion
mastitis
stan zapalny
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
000202830
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych