Identification of bacteria species by using morphological and textural properties of bacterial colonies diffraction patterns
PBN-AR
Instytucja
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Videometrics, range imaging, and applications XII; and automated visual inspection, 14-16 May 2013, Munich, Germany
Data publikacji
2013
ISBN
9780819496072
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Identification of bacteria species by using morphological and textural properties of bacterial colonies diffraction patterns
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1-7
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
gatunki bakterii
widma dyfrakcyjne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Videometrics, range imaging, and applications XII
Początek konferencji
2013-05-14
Koniec konferencji
2013-05-16
Lokalizacja konferencji
Munich
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000186977
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych