Mercury emission to air, water and soil in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (Akademia Pomorska w Słupsku)
Książka
Tytuł książki
Aktualnyje problemy ekologii: materialy X mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencji (grodno, 1-3 oktjabria 2014 g.)
Data publikacji
2014
ISBN
9789855157824
Wydawca
Grodnienskij gosudarstwennyj uniwersitet imeni Janka Kupały
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Mercury emission to air, water and soil in Poland
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
4-6
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
X International Scientific Conference "Actual Problems of Ecology - 2014"
Początek konferencji
2014-10-01
Koniec konferencji
2014-10-03
Lokalizacja konferencji
Grodno
Kraj konferencji
BY
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
Annual mercury emission to air in Poland was estimated for year 2010 on level 14.2 Mg with participation: industrial processes and fuel combustion in residential sector - 13.5 Mg, the use of mercury-containing products - 0.46 Mg and dental practice - 0.35 Mg. Mercury discharges to water was taken on level 3.32 Mg and identified discharges to soil on level 0.47 Mg. In result anthropogenic mercury emission was equal 18.0 Mg Hg. This emission should further discharge in effect of EU environmental law implementation.
Język
ru
Treść
Годовой выброс ртути в воздухе в Польше, по оценкам на 2010 год, на уровне 14,2 Mg с долевым участием: промышленные процессы и сжигание топлива в жилом секторе – 13,5 мг, использование продуктов, содержащих ртуть – 0,46 мг и стоматологическая практика – 0,35 мг. Сбросы ртути в воду были выявлены на уровне 3,32 мг и определены выбросы в почву на уровне 0,47 Mg. В результате антропогенные выбросы ртути были равны 18,0 мг. Этого уровня эмиссии следует и далее придерживаться в силу осуществления ЕС законодательства по охране окружающей среды.
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
574438