DAILY FLUCTUATINS OF NUTRIENTS AND CHLORPOHYLL OCCURRENCE IN THE ECOTONE HYDROSPHERE - ATHMOSPHERE OF A LOBELIA LAKE
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Proceedings of ECOpole
ISSN
1898-617X
EISSN
2084-4557
Wydawca
Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
465-470
Numer tomu
8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
mikrowarstwa powierzchniowa
dobowa zmienność stężenia
chlorofil a
fitoneuston
en
surface microlayer
diel changes
chlorophyll
phytoneuston
Streszczenia
Język
en
Treść
A series of studies concerning daily fluctuation cycles of selected soluble nutrients compounds like phosphorus, nitrates and phytoneuston occurrence was performed. The samples were gained from the ecotone surface microlayer and the water depths of a lobelia lake. Water samples were sampled in a four hour cycle for three days. On the basis of the gained data it was stated that the studied parameters changed periodically. The dynamics of amount of chlorophyll a indicate movement of phytoneuston between surface microlayer and the water depths.
Język
pl
Treść
Wykonano cykl badań dobowych określających dobową dynamikę stężenia wybranych rozpuszczalnych związków biogennych, takich jak: fosfor fosforanowy, azot amonowy i azot azotanowy oraz ilości chlorofilu a. Próbki wody pozyskano z ekotonu mikrowarstwy powierzchniowej oraz z warstwy wody podpowierzchniowej z jeziora lobeliowego. Próbki pobierano w cyklu czterogodzinnym przez okres trzech dni. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane parametry zmieniają swoje stężenie w sposób cykliczny. Dynamika stężenia chlorofilu a wskazuje na transport fitoneustonu między mikrowarstwą powierzchniową i niżej położonymi warstwami wody.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
641780
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych