The influence of the temperature on electron attachment to some Br-substituted alkanes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Chemical Physics Letters
ISSN
0009-2614
EISSN
1873-4448
Wydawca
ELSEVIER SCIENCE BV
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
29-33
Numer tomu
586
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Słowa kluczowe
PL
Fluorowce
Pulsed Townsend technique
Węglowodory
Wychwyt elektronu
Streszczenia
Język
en
Treść
Thermal electron attachment rate coefficients and activation energies for CH3CH2Br, CH3CH2CH2Br, CH3CHBrCH3, CF3CHBrCH3, CH3(CH2)2CH2Br and CH2F(CH2)2CH2Br have been measured using the Pulsed Townsend technique over the temperature range (298–378) K. The corresponding rate coefficients (k’s) at 298 K were equal to 9.3 ± 2.10 × 10−13, 2.9 ± 0.20 × 10−12, 2.7 ± 0.07 × 10−12, 1.1 ± 0.06 × 10−9, 6.6 ± 1.10 × 10−12 and 2.3 ± 0.3 × 10−10 cm3s−1, respectively. Activation energies (Ea’s) were determined from the fit of the Arrhenius function to the experimental points and were found to be equal to 0.35 ± 0.002, 0.35 ± 0.004, 0.31 ± 0.004, 0.19 ± 0.002, 0.33 ± 0.006 and 0.22 ± 0.002 eV, respectively for CH3CH2Br, CH3CH2CH2Br, CH3CHBrCH3, CF3CHBrCH3, CH3(CH2)2CH2Br and CH2F(CH2)2CH2Br molecules.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272601266183
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych