Wstępne badania wpływu dodatku LiF i SiO2 na właściwości ceramiki cyrkonowej
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Szkło i Ceramika
ISSN
0039-8144
EISSN
Wydawca
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
6-11
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
ceramika cyrkonowa
fluorek litu
krzemionka
właściwości fizyczne
en
zirconia ceramics
lithium fluoride
silica
physical properties
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Głównym celem badań opisanych w niniejszym artykule było sprawdzenie, czy dodatki ułatwiające spiekanie, takie jak LiF i SiO2, mają wpływ na przeświecalność materiałów cyrkonowych Y-TZP. W ramach pracy wytworzono próbki do badań w postaci materiału cyrkonowego domieszkowanego fluorkiem litu i krzemionką, które wypalono w trzech temperaturach spiekania. Ocenę jakości materiałów prowadzono w oparciu o badanie gęstości pozornej, wytrzymałości na zginanie oraz przeświecalności. Do analizy zależności przeświecalności materiałów od mikrostruktury wykorzystano obserwacje materiałów w mikroskopie skaningowym. Przeprowadzone wstępne badania wykazały negatywny wpływ dodatków fluorku litu i krzemionki na przeświecalność materiałów cyrkonowych. W przypadku większości materiałów domieszki obniżały przeświecalność i gęstość pozorną materiału w stosunku do materiału niedomieszkowanego. Aby w pełni wyjaśnić zaobserwowane w trakcie badań wstępnych zjawiska, należy zweryfikować sposób przygotowania materiałów do badań i przeprowadzić szczegółowe badania właściwości fizycznych i budowy domieszkowanych materiałów Y-TZP.
Język
en
Treść
The main objective of the research described below was to examine whether sintering aids, such as LiF and SiO2, affect the translucency of zirconia Y-TZP materials. In the study test samples were prepared in the form of zirconium material doped with lithium fl uoride and silica, which were sintered at three different temperatures. Assessment of quality of the materials was based on the study of apparent density, fl exural strength and translucency. Analysis of the relationship between properties and microstructure of the materials was based on observations of microstructure using scanning electron microscope. Preliminary studies have shown negative effects of lithium fl uoride and silica additives on translucency of zirconia materials. In the major part of samples, the dopants used decreased translucency and apparent density of the material compared to the undoped zirconia. In order to complete the explanation of the phenomenon observed during preliminary tests, it is necessary to verify the method of preparation of samples and carry out a detailed study of physical and microstructural properties of doped zirconia Y-TZP materials.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
725172