II-nd International extramural scientific-practical Conference "Current issues of biological science": Book of articles
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
mu
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
239
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Nizhyn Gogol State University / НДУ імені Миколи Гоголя
Miejsce wydania
Nizhyn, Ukraina
ISBN
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
10,74
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 10)
Pozostali redaktorzy
+ 9
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
II-nd International extramural scientific-practical Conference "Current issues of biological science"
Początek konferencji
2016-04-04
Koniec konferencji
2016-04-08
Lokalizacja konferencji
Nizhyn
Kraj konferencji
UA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
uk
Treść
Збірник містить матеріали ІI Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Актуальні питання біологічної науки" (Ніжин, 8 квітня 2016 р.). Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам та всім, хто цікавиться проблемами сучасної біологічної науки та методикою викладання біологічних дисциплін. У текстах матеріалів конференції, опублікованих у даному збірнику, бережено авторський стиль викладу матеріалу. За достовірність поданої інформації та можливість її відкритого друку несуть відповідальність автори.
Cechy publikacji
SCHOLARLY_MONOGRAPH
Inne
System-identifier
724661