Chemical transformation of 2-thiouridine into 2-seleno-uridine via newly discovered S-geranyl-2-thiouridine
PBN-AR
Instytucja
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Collection Symposium Series, 14
Data publikacji
2014
ISBN
9788086241500
Wydawca
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v.v.i. Collection of Czechoslovak Chemical Communications
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Chemical transformation of 2-thiouridine into 2-seleno-uridine via newly discovered S-geranyl-2-thiouridine
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
358-360
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.25
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XVIth Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components
Początek konferencji
2014-06-08
Koniec konferencji
2014-06-13
Lokalizacja konferencji
Český Krumlov
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
639336