Badania korozyjne nośników mas czynnych
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ochrona przed Korozją
ISSN
0473-7733
EISSN
2449-9501
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
152-161
Numer tomu
56
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
akumulator ołowiowy
kolektor prądowy
korozja
en
lead-acid battery
battery grids
corrosion
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono możliwość oceny parametrów korozyjnych nośników mas dodatnich akumulatora ołowiowego metodami stało i zmiennoprądowymi oraz ich korelacji z cyklicznymi testami trwałości ogniw badawczych, opartych o te nośniki. W badaniach wykorzystano nośniki mas aktywnych odlane grawitacyjnie, ze stopów niskoantymonowych.
Język
en
Treść
The study presents the possibility of assessment of the corrosion parameters of positive grid of lead acid batteries. DC and alternating current techniques were applied and correlated with cyclic stability test results. For the study grids were manufactured by gravity casting method applying low antimony alloy.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
629812