Effect of processing conditions on selected properties of starch-based biopolymers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
ENG
Czasopismo
Agriculture and Agricultural Science Procedia
ISSN
2210-7843
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
192-197
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture, 7th International Scientific Symposium
Początek konferencji
2015-11-25
Koniec konferencji
2015-11-27
Lokalizacja konferencji
Gembloux
Kraj konferencji
BE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
36985
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych