Opracowanie nowatorskiego programu liczącego efektywność produkcji mleka w gospodarstwach indywidualnych z uwzględnieniem korelacji z czynnikami zależnymi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych[Dokument elektroniczny] = Polish Science Innovation in research and development applications : monografia / pod red. Marka Białacha, Miłosza Hubera, Elizy Blicharskiej, Bożeny Muraczyńskiej, Karoliny Oszust i Eweliny Kowalczyk
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-935724-2-7
Wydawca
Tomasz M. Karpiński Publisher
Publikacja
Główny język publikacji
POL
Tytuł rozdziału
Opracowanie nowatorskiego programu liczącego efektywność produkcji mleka w gospodarstwach indywidualnych z uwzględnieniem korelacji z czynnikami zależnymi
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
73-82
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-book
Inne
System-identifier
35024