Kapitał intelektualny i zaufanie w inicjatywie klastrowej Jagnięcina z Lubelszczyzny na przykładzie rolników zrzeszonych w Regionalnym Związku Hodowców Owiec i Kóz w Liblinie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu / red. : Jan Stachowicz, Maria Nowicka-Skowron, L. A. Voroninastr
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7285-757-6
Wydawca
Wydawnictwo TNOiK
Publikacja
Główny język publikacji
POL
Tytuł rozdziału
Kapitał intelektualny i zaufanie w inicjatywie klastrowej Jagnięcina z Lubelszczyzny na przykładzie rolników zrzeszonych w Regionalnym Związku Hodowców Owiec i Kóz w Liblinie
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
95-109
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Cechy publikacji
chapter-in-book
Inne
System-identifier
34946