"Why so serious?" - the joke as a means of expression in architecture
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Politechnika Opolska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Czasopismo Techniczne
ISSN
0011-4561
EISSN
2353-737X
Wydawca
Politechnika Krakowska
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
9-A (15) 2015
Strony od-do
337-342
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
angielski
architecture
joke
humour
mannerist architecture
postmodern architecture
contemporary architecture
polski
architektura
żart
humor
manieryzm
postmodernizm
architektura współczesna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The paper presents the joke as a means of expression used in architecture. The author debates whether the architecture should always be serious. The paper describes and gives historical and contemporary examples of how the comical effect is achieved in architecture. The paper is also an attempt to explain and understand what the jokes in architecture are used for.
Język
polski
Treść
Artykuł podejmuje temat żartu jako środka wyrazu używanego przez architektów. Autorka zastanawia się czy architektura musi być zawsze serio. W tekście opisano na przykładach obiektów współczesnych i historycznych, w jaki sposób uzyskiwany jest efekt komiczny w architekturze. Artykuł to również próba wyjaśnienia do czego może służyć żart w architekturze i kiedy jest przydatny.
Inne
System-identifier
77104