Cechy osobowości studentów informatyki w kontekście gotowości zawodowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Informatyki (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
ISSN
1897-7421
EISSN
Wydawca
Politechnika Koszalińska
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
8
Strony od-do
97-115
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pl
programista, jakość oprogramowania, przygotowanie zawodowe, wczesne diagnozowanie, testy psychologicz ne
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych będcych kontynuacją interdyscyplinarnego projektu InfoPsycho. Celem badań przeprowadzonych na 93-osobowej grupie osób studiujących kierunek Informatyka była detaliczna analiza wybranych cech osobowoś ci będących korelatami neurotyczności. Autorzy spodziewali się uzyskania odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu takie cechy osobowości jak samoskuteczność, wrażliwośćempatyczna, kontrola emocjonalna, pośpiech, rywalizacja i poczucie stresu psychologicznego mogących być czynnikami predykcyjnymi −będą mogły charakteryzować przyszłych deweloperów oprogramowania.Udało sięscharakteryzować ogólny niski poziom neurotyczności dla badanej grupy, która okazała się dość jednolita wzglę dem badanych zmiennych. Skutkowało to odrzuceniem statystycznych hipotez o istotnej korelację między poziomem gotowości zawodowej studentów a ich cechami związanymi ze strefą emocjonalną.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-57995941c2dc0908dd45a139