Młodzież na lokalnym rynku pracy – działania pomocowe. Nowe metody wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży
PBN-AR
Instytucja
Wydział Pedagogiki i Psychologii (Uniwersytet w Białymstoku)
Książka
Tytuł książki
Socialni pedagogika ve slużbe cloveku a spolecnosti
Data publikacji
2014
ISBN
978 - 80 - 88010 - 01 - 2
Wydawca
Institut Mezioborovych Studii
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Młodzież na lokalnym rynku pracy – działania pomocowe. Nowe metody wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
302-310
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
2000230