Walidacja metod sensorycznych do oceny produktów spożywczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologiczno-Chemiczny (Uniwersytet w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przemysł Spożywczy
ISSN
0033-250X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
30-33
Numer tomu
69
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Streszczenia
Język
polski
Treść
Walidacja metod sensorycznych, będąca autorytatywnym potwierdzeniem całego procesu badawczego, prowadzi do uzyskania miarodajnego i rzetelnego wyniku badania. Proces walidacji produktów spożywczych to określenie cech charakterystycznych metody, wyznaczenie ich wartości i stwierdzenie czy metoda jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania. Podejście całościowe i zastosowanie walidacji metod sensorycznych modelu doświadczalnego opartego na powtórzonych, końcowych wynikach analiz tej samej próbki pozwala na scharakteryzowanie precyzji, powtarzalności, odtwarzalności oraz dokładności. W procesie walidacji należy również uwzględnić odpowiednią różnorodność próbek i zapewnić, by charakteryzowały się one dobrą i złą jakością (np. próbki z wadami i bez wad). Badania sensoryczne należą do tej kategorii, która uniemożliwia statystycznie uzasadnione oszacowanie niepewności pomiaru.Analiza sensoryczna to dziedzina badań stanowiąca część oceny jakości produktu, która jest wykorzystywana do zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego. Niezadowalające wyniki badań sensorycznych podają w wątpliwość jakość produktu i mogą stanowić podstawę do wycofania danej partii z rynku. Aby uzyskać autorytatywny wynik badania przed zastosowaniem wybranej procedury badawczej, laboratorium powinno potwierdzić, iż może prawidłowo realizować metody znormalizowane, dla metod nieznormalizowanych zaś wykazać, iż są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i je zwalidować [9]. Walidacji metod badawczych coraz częściej wymagają organy stanowiące przepisy prawa i regulatorzy (np. jednostki inspekcyjne) zatwierdzający laboratoria badawcze do wykonywania badań w obszarach regulowanych prawnie. Walidacja jest też początkiem drogi do akredytacji metod badawczych, będącej potwierdzeniem kompetencji jednostek badawczych. Bazując na wybranych dokumentach odniesienia, w artykule zaprezentowano propozycje podejścia w zakresie walidacji metod sensorycznych.[...]
Cechy publikacji
publikacja naukowa oryginalna; publikacja popularnonaukowa
Inne
System-identifier
PX-56a7a56781064d8e0ab0032c
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych